Weekend tips in Prague and Czech Republic / Víkendové tipy v Praze a v České republice – ELITE CZECH COURSES

Weekend tips in Prague and Czech Republic / Víkendové tipy v Praze a v České republice

with Žádné komentáře

Are you in Prague or Czech Republic? Do you know what to do this weekend? 🙂
In Prague you can go ice skating (for example for free at Ovocný trh, Prague 1 or for 50 CZK Na Františku, Prague 1). You can also see a real rural Czech tradition „zabijačka“ (Czech pig killing traditional ceremony), taste traditional meat and alcoholic products and see permanent exhibitions for one price 50 CZK (National Museum of Agriculture, Prague 7).
Today you can also visit the Prague Botanical garden for a night tour (Prague 7, reservation necessary) or go with children for a weekend evening walk to the Prague Zoo (Prague 7, reservation necessary).
Outside of Prague you can go to the traditional winter Czech carnival called „masopust“ for example to the Bohemian Paradise on Dlaskův statek, to Hamry near Hlinsko or to Zubrnice. You can also visit the chocolate festival in Liberec or exhibition called „Sto děl“ („Hundred art pieces“) in Art Gallery in Ostrava.
Have a nice weekend!
/
Jste v Praze nebo České republice? Víte, co můžete dělat tento víkend? 🙂
V Praze můžete jít bruslit (například zdarma je Ovocný trh, Praha 1 nebo za 50 Kč Na Františku, Praha 1). Taky můžete vidět pravou českou tradici „zabijačku“ (český tradiční obřad zabití prasete), ochutnat tradiční masové a alkoholické výrobky a vidět stálé exhibice muzea za jednu cenu 50 Kč (Národní zemědělské muzeum, Praha 7).
Dnes také můžete jít na noční prohlídku Botanické zahrady (Praha 7, nutná rezervace) nebo můžete jít s dětmi na víkendovou noční prohlídku Pražské zoo (Praha 7, nutná rezervace).
Mimo Prahu můžete jít třeba na tradiční český zimní masopust například do Českého ráje na Dlaskův statek, na Hamry u Hlinska nebo do Zubrnic. Taky můžete navštívit čokoládový festival v Liberci nebo výstavu Sto děl v Galerii výtvarného umění v Ostravě.
Krásný víkend!

canstockphoto4527069

canstockphoto19237246

canstockphoto2329902

Translate »
Translate »